سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن مدنی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهزاد نیکنام – کارشناسی ارشد استخراج معدن

چکیده:

درحالت کلی جبهه کارهای پیشروی معدن درعمق مختلف واقع اند کارگران شاغل درجبهه کار معمولا درمعرض آلودگیهایی نظیر گردوغبار و گازهای مختلف قرار دارند برای تهویه جبهه کارهای معدنی از روش تهویه موضعی یا کمکی استفاده می شود اما طراحی بهینه سیستم تهویه جبهه کار نیازبه تجربه و تخصص دارد تجمع گاز متان درجبهه کارخطرناک است و علاوه برخطر مسمومیت خطر انفجار و فاجعه را باخود به همراه دارد برای حل این مشکل باید آگاهیدقیقی از چگونگی توزیع و رفتارگاز متان درجبهه کارهای معدنی بدست آورد دراین مقاله به منظور طراحی بهینه سیستم تهویه موضعی به منظور رقیق کردن گاز متان درجبهه کارهای معدنی به بررسی رفتار گاز متان دراین فضاها خواهیم پرداخت برای مدلسازی سه بعدی جبهه کار و گاز متان ازکد دینامیک سیالات محاسباتی FluentV6.3.1 استفاده شده است برای اعتبارسنجی نتایج حاصل از مدلسازی از داده های حاصل ازا ندازه گیری برجای گاز متان درمعدن مایکی استفاده شد.