سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیما محمدزاده – دانشجویکارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه
محسن اسمعیلی –

چکیده:

بافت عبارتست از نحوه آرایش و ترکیب اجزای تشکیل دهنده و عناصر ساختمانی مختلف ماده برای تظاهر و بروزاین ساختارها بافت یک خصوصیت چند پارامتری متشکل از ویژگیهای صوتی هندسی و مکانیکی است محرکهای مکانیکی مهمترین محرک ها در ادراک بافت محسوب می شود و اغلب روشهای دستگاهی ارز یابی بافت برآزمونهای مکانیکی استوار است دستیابی به کیفیت مطلوب بافتی از اهمیت اقتصادی برخوردار می باشد فرایندهای حرارتی منجر به تغییر درریزساختارها و درنتیجه تغییر دربافت می شود نرم شدن بافت درپاسخ به تغییرات شیمیایی و فیزیکی می تواند باعث عدم پذیرش محصول توسط مصرف کننده شود دراین تحقیق سعی شده برخی از رایج ترین روشهای مدلسازی بافت مورد بررسی قرارگیرد.