سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رامین روان دوست – کارشناس ارشد مهندسی نفت
عباسعلی چنگلوایی – دکترای مهندسی شیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
سیدوهاب حمیدیان – کارشناس ارشد مهندسی نفت
رها حفیظی – کارشناس ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری

چکیده:

نفت هاى سنگین بخشى از منابع قابل توجه نفتى به شمار مى آیند که به دلیل مشکلات استخراج ناشى از بالا بودن گرانروى، هنوز تاحدود زیادى دست نخورده باقى مانده اند. از آن جا که مقدار نفت سنگین در جهان حدود پنجبرابر نفت معمولی است پیدا کردن روش هایی برای تولید هر چه بیشتر از این نوع مخازن طی سالیان سال پژوهشگران و مهندسین نفت را به چالش طلبیده است. امروزه با توجه به افزایش روزافزون قیمت نفت این موضوع اهمیت بیشتری نیزپیدا کرده است و از طرفی با توجه به نوپا بودن تکنولوژی بهره برداری از این مخازن و تجربه ناچیز در بکارگیری این تکنولوژی در ایران، مطالعه دقیق و بررسى روشهای متداول بهره برداری از مخازن نفت سنگین در دنیا و امکان استفاده ازا آنها را در ایران ضروری مى نماید. در حال حاضر، استخراج از مخازن نفت سنگین با استفاده از روش هاى ازدیاد برداشت حرارتىCHOPS تزریق حلال و تزریق گاز امتزاجى صورت مى پذیرد. دراین مقاله چندین سناریوی مختلف تزریق درفشارهای متفاوت درنظرگرفته شد،که در این سناریوهاگازهای متان،دی اکسیدکربن وحلال ابتدادریک فشارثابت به مخزن تزریق شده وباتخلیه طبیعی وهمچنین باهمدیگرمقایسه شدندواین کاررادرچندفشارمتفاوت تکرارکرده کهمناسبترین فشارتزریق جهت دستیابی به تولید نفت بیشتر فشارPSIA) 4000می باشد. سپس هرگازرا به تنهایی درفشارهای مختلف، تزریق کردیم که نتایج حکایت از آن دارد که هر چه ترکیب گاز تزریقی به نفت مخزن نزدیکتر باشد تولید بیشتری در پی خواهد داشت