سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حجت کردآبادی – دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گازدانشگاه شیراز
عبدالحسین جهانمیری – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه شیرازنفت و گاز
منصور ذوالقدرجهرمی – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله با تبدیل بخشی از مدل سینتیکی تخمیر یک فرآیند بیو شیمیایی به مدل فازی، یک مدل ترکیبی برای بیوراکتور فرآیند تولید استن- بوتانول ارائه شده است. بدلیل عدم دانش کافی، غالب فرآیندهای بیو شیمیایی فاقد مدل ریاضی دقیق و کامل می باشند. در اینجا با ترکیب معادلات ریاضی و مدل فازی در یک مدل ترکیبی، مدل دقیقتری از فرآیند ارائه می شود . مدل فازی بر اساس کاهش خطای مدل نسبت به داده های صنعتی واحد مربوطه آموزش داده شده است. این بهینه سازی به وسیله الگوریتم ژنتیک صورت گرفته است. نتایج، برتری مدل ترکیبی را نسبت به مدل ریاضی نشان می دهد.