سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهناز یزدی راد – کارشناس ارشد سیستم های انرژی- دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسین صیادی – دانشیار گروه سیستم های انرژی- دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در زمان کنونی تولید هیدروژن خود یک مسئله متناقض نماست. چرا که بیشترین درصد هیدروژن تولیدی به یکی از روش های ریفرمینگ است که علاوه بر نیاز به سوخت های فسیلی ، الایندگی محیط زیست را به دنبال دارد. از انجایی که در سیکل های ترموشیمیایی نه به سوخت های فسیلی نیاز است و نه مسئله الایندگی پیش می اید، این سیکل ها به عنوان امیدبخش ترین راه های تولید هیدروژن مورئ توجه قرار گرفته اند. جهت دتستیابی به یک طرح بهینه عملی لازم است که پارامترهای ترمودینامیکی سیستم های مذکور مورد بررسی قرار گیرند. در این مقاله مدل سازی ترمودینامیکی (اگزرژتیکی) مرحله تولید هیدروژن سری واکنش های سیکل ترموشیمیایی کلر- مس انجام شده است.