سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی امیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – سازه دانشگاه صنعتی اصفهان
فرهاد بهنام فر – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
کیاچهر بهفرنیا – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

از دیر باز طراحان و مهندسین تمایل به شناخت رفتار دقیق سازه ها در برابر بارهای وارده شامل نیروهای طبیعی باد و زلزله داشته اند و برای دستیابی به این هدف تلاشها و آزمایشات زیادی انجام شده است. با توجه به پیشرفت روز افزون سیستمها و نرم افزارهای رایانهای و هزینه بالای آزمایشات ترجیح داده می شود که با کاهش تعداد آزمایشات از این امکانات نیز بهره برده شود. اتصالات بتنی یکی از مهمترین قسمتهای انتقال نیرو در سازه های بتنی است که ناپایداری در آن به خصوص در قابهای خمشی می تواند منجر به ناپایداری کلی سازه شود. شناخت رفتار این اتصالات نیازمند بررسی دقیق رفتار آنها در مقابل بارهای وارده به خصوص بارهای جانبی است. در این مقاله ابتدا به صورت مختصر به روشهای مدل سازی اتصالات بتنی و تئوریهای حاکم، در دو نرم افزار اجزا محدود Abaqus و Ansys اشاره شده و سپس یک نوع اتصال داخلی بتنی یکپارچه با استفاده از این نرم افزارها مدل سازی شده، و اثر پارامترهای مختلف بر رفتار این اتصال مورد بررسی قرار گرفته است. برای ارزیابی صحت تحلیل، به مقایسه نتایج این دو نرمافزار با نتایج یک نمونه آزمایشگاهی و نتایج تحلیل تئوریک با فرضهای ساده کننده پرداخته شده و نشان داده شده است که نتایج از دقت قابل قبولی برخوردار هستند.