سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین تقی خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
علی یساقی – دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس گروه تکتونیک

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی چینهای خمشی buckle fold در آزمایشگاه به وسیله مدلهای تجربی و مقایسه آنها با مدلهای واقعی زاگرس در تصاویر ماهوارهای است. این چینها در تصاویر ماهوارهای زاگرس به صورت پلکانی دیده می شوند.در این تحقیق از یک لایه گل با ضخامت cm2 با میان لایههای گچ برای شبیه سازی چین خوردگی استفاده شده است پس از اینکه لایههای مختلف را روی هم قرار دادیم نمونه را تحت تراکم افقی قرار داده و چین خوردگی را مشاهده می کنیم. چون از یک لایه گل استفاده کردیم می توانیم مکانیسم buckle fold از نمای جانبی و en echelon fold را از نمای بالا مشاهده کنیم.