سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل رستمی جامه بزرگی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
سمیرا توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
حسن قرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
حسین عبادی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

با توجه به خواص و کاربرد زیتون در صنایع غذایی، حفظ سلامت فیزیکی این میوه پس از برداشت و طی مراحی مختلف دارای اهمیت است و برای این مهم دانستن ویژگی های مکانیکی و توانایی مدلسازی کامپیوتری فرآیندهای مکانیکی ضروری می باشد. در این مقاله، با فرض ویسکوالاستیک بودن زیتون، مدلسازی کامپیوتری آن مورد بررسی قرار گرفت و با انجام تست های فشاری با دستگاه Instron در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز مقایسه گردید که در نهایت داده های عملی و تئوری بسیار به هم نزدیک بودند و تقریبا نتایج یکسانی را بدست دادند. این تحقیق روی ۲۰ نمونه زیتون انجام گردید که قطر بزرگ متوسط آنها ۲۲/۳۱۵ میلیمتر و میانگین قطر کوچک ۱۵/۷۹ میلیمتر بود. متوسط نیروی فشاری بدست آمده از تست عملی ۱۵/۹۲ نیوتن و متوسط نیروی بدست آمده از مدل سازی انجام شده ۱۵/۷۷ نیوتن بود که تقریبا یکسان هستند.