سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی تقی پور – عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی بابل
کیا مقدس نیاک – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی بابل

چکیده:

پدیده برش منگنه ای در فونداسیون ساختمانها یکی از انواع خرابی در ساختمان ها می باشد که به دلیل ضعف در فونداسیون رخ می دهد.این نوعخرابی در ناحیه زیرین ۶ ستون از یک ساختمان ۵ طبقه مسکونی که دارای ۹ ستون بود، اتفاق افتاد و باعث تغییر مکان های نا متقارن در قاب اینساختمان شد.در مقاله حاضر فونداسیون این ساختمان با ابعاد واقعی و با مدل ماده ای تقریبا مشابه با مصالح به کار رفته در ساختمان مذکور در نرمافزار آباکوس مدلسازی شد و برش های منگنه ای فونداسیون در محل هر ستون مورد بررسی قرار گرفت.