سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عصمت گریوانی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
شاهرخ شاه حسینی –

چکیده:

تاکنون عمده تحقیقات در زمینه جلوگیری از تشکیل هیدرات در خطوط انتقال گاز انجام شده است دراین پژوهش جلوگیری از تشکیل آن در ایستگاههای تقلیل فشار گاز مورد بررسی قرارگرفته است در حال حاضر برای ممانعت از تشکیل هیدرات در ایستگاههای تقلیل فشار از تکنیک گرم کردن درهیترها استفاده می شود. برای بررسی این پدیده دراین تحقیق شرایط دما و فشار در ایستگاههای تقلیل فشار گاز طبیعی مدلسازی شده است با استفاده از نتایج بدست امده از این مدلسازی امکان تشکیل هیدرات در نقاط مختلف نشان داده می شود دراین مدل ایستگاه تقلیل فشار گاز بصورت استاتیکی در نظر گرفته شده است و پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات با استفاده ازمدل ترمودینامیکی پاریش و پرزنیتز انجام گردیدها ست و برای محاسبه خواص گاز طبیعی نیز مدل پنگ رابینسو بکار رفته است معادلات به دست امده با استفاده از روش نقطه حل گردیده است و اثر تغییرات دمای محیط فشار و دمای ورودی میزان دبی گاز طبیعی برشرایط تشکیل هیدراتمورد بررسی قرارگرفته است و همچنین جهت جلوگیری از تشکیل آن میزان گرمای مورد نیاز در شرایط مورد مطالعه بررسی و مقایسه شده است.