سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرگس سادات طیرانی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
محمد فاتحی مرجی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
جواد غلام نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
محمود خداداد سریزدی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد

چکیده:

امروزه استفاده از علم مکانیک شکست خطی سنگ برای تحلیل مسائل ترک، کاربرد وسیعی دارد. در این مقاله برای شبیه سازی انتشار ترک کینک تحت نفوذ ابزار کند در سنگ، از برنامه ناپیوستگی جابجایی DDM که بر اساس روش عددی المان مرزی غیر مستقیم می باشد همراه با معیار شکست حداکثر تنش مماسی درمجاورت نوک ترک ((σ(max) استفاده شده است. در مدل سازی انجام شده، به منظور بالا بردن دقت و کاهش مقدار خطا در محاسبه ناپیوستگی جابجایی ها، در تمامی المان های مرزی از المان های مرتبه بالا (المان های کوادراتیک) کمک گرفته شده است، همچنین برای جلوگیری از خطای ناشی از سینگولاریتی تنش و جابجایی در نزدیکی نوک ترک از المان مخصوص نوک ترک استفاده شده است. در حقیقت نتایج مدل سازی شده، گامی در جهت ارتقاء بازدهی معدنکاری و حفاری، با بهبود طراحی ابزار و تجهیزات نفوذی خواهد بود.