سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد شریفی – دانش آموخته زمین شناسی مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نیکودل – استادیار زمین شناسی مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
هادی ایزدی – دانش آموخته مهندسی صنایع – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

موفقیت های بی نظیر شبک ههای عصبی به عنوان ابزاری جهت مدل سازی و پی شبینی خواص مصالح بتنی موجب شد تا توجه مهندسین به این روش جلب شود. در این تحقیق نیز از این روش برای مدل سازی اعداد چکش اشمیت در جهت پیش بینی دقیق تر مقاومت بتن استفاده شده است. پس از اخذ پارامتر های لازم از آزمایش های آزمایشگاهی، نتایج برای ورود به مرحله مدل سازی آماده شد. در مرحله اول شبکه با استفاده از ۵ متغیر ساخته شده و دقت مقاومت نهایی پیش بینی شده مورد ارزیابی قرار گرفت. در مراحل بعد متغیر های دیگری به شبکه داده شد و در نهایت با توجه به حداقل خطا در هر مرحله از پیش بینی، مدل بهینه انتخاب و نتایج آن با رو شهای تجربی مقایسه شد. نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی مصنوعی چکش اشمیت قادر است مقاومت بتن را با دقت قابل قبولی تخمین بزند