سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیداحمد خاتون آبادی – دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر
مرتضی براری – اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی نقیان فشارکی –

چکیده:

درشبکه حسگربی سیم WSN) برای اطمینان ازانتقال بسته ها لازم است گره ها با یکدیگر همکاری کنند با این وجود گره های خودخواهی وجود دارند کهبسته های خود را ارسال کرده ولی به منظور صرفه جویی درمصرف منابع محدود خود نظیر باتری بسته های دیگران را منتقل نمی کنند بنابراین سازوکاری لازم است که گره ها را به همکاری وادار نماید تاکنون مدلهای مختلفی از اعتماد به منظور ایجاد همکاری درشبکه های بی سیم ارایه شده است دراین مقاله براساس مدل پویای همتاسازی که پرکاربردترین رویکرد نظریه بازی تکاملی است مدل جدیدی برای اعتماد درWSN) ارایه شده است مدل اعتماد اراهی شده نشان میدهد که چگونه گره ها دراین فرایند تکاملی یکی از استراتژیهای اعتماد یا عدم اعتماد را انتخاب می کنند همچنین چندقضیه اثبات شده است که براساس مقادیر مختلف پارامترهای معادله همتاسازی استراتژی های پایدار تکاملی را ارایه می کند نتایج بدست آمده علاوهب رتایید قضایا تاثیر پارامتر مهم انگیزه همکاری را دررسیدن به حالت پایدار نشان میدهد.