سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی تیموری – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مریم ذوالفقاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
ژیلا مظاهری – کارشناس
پرویز گرایی –

چکیده:

بررسی و شناخت تغییرات زمانی دبی پایه درمطالعات مدیریت منابع اب بخصوص درفصول با جریان کم اهمیت زیادی دارد تعیین و پیش بینی مولفه مزبور به عنوان یکی از مهمترین اجزا جریان رودخانه درک برنامه ریزان بخش آب را از اوضعیت مشارکت آبهای زیرزمینی دربیلان هیدرولوژیکی حوزه های آبخیز بالا برده و به همین منظور مدلهای مختلف آماری و احتمالاتی ارایه و توسعه داده شده است دراین مطالعه مدل احتمالاتی باکس جنکینز به منظور مدلسازی سری زمانی ماهانه جریان پایه درشش حوزه آبخیز مختلف دراستان اذربایجان غربی درشمال غرب ایران دریک بازه زمانی ۳۳ساله انتخاب گردید هدف ازاین تحقیق بررسی کارایی مدل مذکور درشبیه سازی جریان پایه ودرک رفتاراحتمالاتی آن درحوضه های مختلف می باشد نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که اگرچه فرایند خودهمبستگی میانگین متحرک فصلی ضربی به خوبی قادر به شبیه سازی سری زمانی فوق می باشد ولی جهت مدلسازی دبی پایه هررودخانه بایستی ازپارامترهای خودهمبستگی و میانگین متحرک مختلفی استفاده کرد.