سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی مهدی زاده –
فرزاد نصیرپوری –
علیرضا اکبری –
حامد ایوزجمادی –

چکیده:

در این مقاله یک مدل ریاضی برای ارزیابی اثر تغییرات پارامتر زمان بر قراری جریان بر روی اندازه دانه پوشش تولید شده به روش رسوب دهی الکتریکی با جریان پالسی ارائه شده است. در این مدل رابطه تغییرات غلظت یون های فلزی بر روی سطح کاتد را بدست آورده ، سپس رابطه تغییرات نرخ جوانه زنی به صورت تابعی ر حسب پارامتر زمان بر قراری جریان بیان شده است. رسم تابع نرخ جوانه زنی بر حسب پارامتر زمان برقراری جریان، در دانسیته جریان و زمان قطع جریان ثابت، نشان داده است که با افزایش زمان برقراری جریان تا یک زمان مشخص کاهش اندازه دانه و سپس افزایش اندازه دانه را داریم . نتایج بدست آمده از مدل با نتایج تجربی که توسط Xuetao و همکارانش (Surface & Coating Technology 202 (2008)1895-1903) بدست آمده است دارای تطابق خوبی می باشد.