سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پونه روشنی تبریزی – قطب کنترل و پردازش هوشمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشک
شهروز فقیه روحی –
رضا آقایی زاده ظروفی –

چکیده:

استخوان ها و غضروف های مفصل ران دارای اهمیت بسیار زیادی هستند؛ زیرا استخوان های این ناحیه بیشترین وزن بدن را تحمل می کنند و غضروف های آنها نیز نقش مهمی در حرکت دارند. در صورت تخریب این غضروف ها شخص قادر به حرکت نمی باشد. امروزه یکی از روش هایی که می تواند به منظور تجزیه و تحلیل این غضروف ها مفید واقع شود، ایجاد مدل های آماری برای غضروف های مفاصل است. در این مقاله، روشی ارایه می شود که در آن برای اولین بار غضروف های لگن و ران به صورت جداگانه و خودکار، مدل سازی آماری به صورت سه بعدی شده و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه می شوند. روش پیشنهادی در این مقاله شامل بخش بندی خودکار غضروف ها، ساخت اطلس اولیه، استخراج خودکار نقاط نشانه متناظر، تهیه مدل توزیع نقطه ای و ارزیابی مدل است. در این مقاله از ۲۰ جفت مجموعه داده برای مدل سازی غضروف های لگن و ران استفاده شده است. که این مجموعه داده توسط سیستم تصویربرداری سی تی اسکن به همراه تزریق ماده حاجب در مایع مفصلی غضروف ها حاصل شده است. نتایج بدست آمده از این مدل سازی نشان می دهد که شکل غضروف های ران و لگن منظم تر بوده و دقت مدل بدست آمده برای غضروف های ران با در نظر گرفتن تغییر ساختار آنها به صورت خطی بیشتر از غضروف های لگن است.