سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مانداناسادات مرتضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

آلودگی محیط زیست شامل عوامل مختلفی است که از مهم ترین آن ها می توان آلودگی صوتی را نام برد. صوت اگر به صورت کنترل نشده وبیش از حد مجاز باشد می تواند آثار مخربی بر انسان داشته باشد. لذا اندازه گیری و کنترل میزان شدت صوت اهمیت زیادی دارد. در این تحقیقخصوصیات ترافیک در تراز صوتی ناشی از ترافیک در فضای بسته تونل رسالت بررسی می گردد و یافته ها و مدل های پیش بینی صوت در تونل، ارائه می گردد. هدف از انجام این تحقیق، مطالعه موردی آلودگی صوتی ترافیک و یافتن ارتباط آن با عواملی مانند حجم، سرعت، نوع وسیله نقلیه، شرایط آب و هوایی و شرایط هندسی در محیط سر بسته تونل رسالت می باشد. امید است که با استفاده از این مدل ها بتوان تمهیداتی را در جهت کاهش آلودگی صوتی و در نتیجه کاهش آثار نامطلوب آن بر افراد اندیشید.