سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود پلاسی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
مجتبی پیرپناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه ت

چکیده:

آزمایش شاخص بار نقطهای سنگ آزمایشی است که در آن نمونه سنگ توسط بار نقطهای که بر سطوح جانبی آن وارد می شود، عمدتاً در اثرتنش های کششی شکسته شده و مقاومت فشاری تکمحوری از روی مقاومت بار نقطهای تخمین زده می شود. در تحقیق حاضر، آزمایش بار نقطه- ای در نرم افزار Abaqus ، که یکی از نرم افزارهای قدرتمند المان محدود است به صورت سه بعدی و غیرخطی مدل شده است. برای بدست آوردن مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته سنگ های مدل شده، آزمایش های مقاومت فشاری تکمحوری همراه با ثبت تغییرمکان در حین آزمایش انجام شده است. همچنین آزمایش بار نقطهای نیز بر روی نمونهها انجام شده است که با اضافه نمودن گیج تغییرمکان به دستگاه بار نقطهای، نمودار تنش کرنش رسم شده و با نمودارهای حاصل از مدل سازی مقایسه شده اند. مقایسه نتایج بدست آمده از مدلسازی با نتایج آزمایشگاهی تطابق – خوبی با یکدیگر دارند