سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا پیرستانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
روح اله پروانه خواه طهران – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمد مهدوی زاده – کارشناسی ارشد عمران آب

چکیده:

این مقاله نتایج یک مطالعه ازمایشگاهی درباره تاثیر عمق پایاب دربستر محافظت شده به وسله ریپ رپ برابعاد حفره آبشستگی پایین دست جام پرتابی را ارایه میدهد مدلسازی براساس عمق پایاب با مقادیر ۱۲و۱۵و۱۸سانتی متر دربستر محافظت شده بوسیله ریپ رپ با قطرهای متوسط ذرات برابر با ۱۱٫۱۴و۱۶٫۳۳ و ۲۲٫۳۵ میلیمتر و دبی جریان برابر با ۳و۳٫۵و۴لیتر برثانیه برروی بستر با مصالح غیریکنواخت و D50b برابر ۱٫۸۶ میلیمتر انجام گردیده است مدت زمان انجام ازمایشات ۱۲۰دقیقه میب اشد نتایج نشان میدهد که ابعاد آبشستگی به پارامترهای وابسته هستند.