سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید شریفیان – دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه قدرت
حسین هنرآموز – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

چکیده:

در این مقاله کلیدهای هوشمندVITمعرفی و نقش آن بر بهبود قابلیت اطمینان شبکه توزیع بررسی شده و بر روی یک فیدر واقعی ،پیاده سازی و مطالعه می گردد. نتایج حاصل با شبکه فاقد کلیدهای هوشمند مقایسه و نقش آن بر روی شاخص های قابلیت اطمینان بررسی و بانتایج عددی و مدل سازی ارزیابی می گردد همچنین ازریابی اقتصادی و برگشت هزینه سرمایه گذاری ارائه می گردد. از مهمترین مزایای اینتجهیزات بهره برداری در شبکه های حلقوی، بازآرایی سریع، بهبود شاخص های قابلیت اطمینان ، کاهش انرژی توزیع نشده و عدم نیاز به زیرساخت های مخابراتی می باشد