مقاله مدل سازی کلیدزنی انتقال و محدودیت های پایداری آن در بازار احتمالاتی هم زمان انرژی و رزرو چرخان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران – الف مهندسی برق از صفحه ۶۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: مدل سازی کلیدزنی انتقال و محدودیت های پایداری آن در بازار احتمالاتی هم زمان انرژی و رزرو چرخان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدزنی انتقال
مقاله بازار احتمالاتی هم زمان انرژی و رزرو چرخان
مقاله برنامه ریزی احتمالاتی غیر خطی اعداد صحیح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعظمی رحمت
جناب آقای / سرکار خانم: حقی فام محمودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله موضوع کلیدزنی شبکه انتقال در بازار احتمالی هم زمان انرژی و رزرو چرخان مدل سازی شده است. در مدل سازی انجام گرفته قیود دینامیکی متناظر با کلیدزنی شبکه انتقال در داخل مساله بهینه سازی مدل شده است و هدف از بیان مساله کمینه کردن هزینه تامین بار، هزینه امنیت شبکه و جلوگیری از ناپایداری گذرا در هنگام بازکردن خطوط می باشد.
کلیدزنی انتقال در مقایسه با روش های دیگر همانند بازآرایی تولید و قطع بار می تواند به عنوان روشی کنترلی برای مدیریت پیشامدها در سیستم به کار گرفته شود.
در این مقاله با استفاده از مدل برنامه ریزی احتمالاتی غیر خطی اعداد صحیح، کلیدزنی انتقال در هنگام بهره برداری عادی و پیشامدها برای تعیین میزان بهینه انرژی و رزرو به کار گرفته شده است. برای بررسی کارایی استراتژی پیشنهادی سیستم تست ۱۴شینه مورد مطالعه قرار گرفته است و مطابق با نتایج حاصل شده، استراتژی پیشنهادی هزینه های حدی انرژی و رزرو را کاهش داده است و از طرفی در نظر گرفتن محدودیت های دینامیکی باعث کم شدن اثرات کاهش هزینه در بازار می شود ولی ناپایداری گذرای سیستم و هزینه های ناپایداری را هنگام خروج خطوط مورد نظر قرار داده و هزینه های مرتبط با آن را کاهش می دهد.