مقاله مدل سازی پارامترهای رنگی در طی خشک کردن آلوی پیش تیمار شده با اولتراسوند و آب گیری اسمزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فرآوری و نگهداری مواد غذایی از صفحه ۲۷ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: مدل سازی پارامترهای رنگی در طی خشک کردن آلوی پیش تیمار شده با اولتراسوند و آب گیری اسمزی
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییر رنگ کلی
مقاله شاخص کروما
مقاله زاویه هیو
مقاله شاخص قهوه ای شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان نیا جلال
جناب آقای / سرکار خانم: سیدلوهریس سیدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرزاده بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر به کارگیری هم زمان پیش تیمارهای اولتراسوند و آب گیری اسمزی بر تغییرات پارامترهای رنگی و ارزیابی حسی آلو طی خشک کردن با جریان هوای داغ بود. در این پژوهش، پیش تیمارهای اولتراسوند در ۲ زمان ۱۰ و ۳۰ دقیقه، غلظت محلول اسمزی در ۲ بریکس ۵۰ و ۷۰ و زمان غوطه وری در محلول اسمزی در ۴ زمان ۶۰، ۱۲۰، ۱۸۰ و ۲۴۰ دقیقه روی نمونه های آلو اعمال شد و سپس این نمونه ها در دمای ۸۰ درجه سانتی گراد و سرعت هوای ۱٫۴ متر بر ثانیه خشک شدند. نتایج نشان داد که با کاهش محتوای رطوبتی در طول خشک شدن، میزان روشنایی (L) و زردی (b) نمونه ها کاهش ولی میزان قرمزی (a) افزایش می یابد. استفاده هم زمان از دو پیش تیمار اولتراسوند و آب گیری اسمزی باعث افزایش معنی دار میزان L و b و کاهش معنی دار میزان a در مقایسه با تیمار کنترل شد. همچنین، استفاده از دو پیش تیمار مذکور باعث بهبود دیگر پارامترهای رنگی (تغییر رنگ کلی، شاخص کروما، زاویه هیو و شاخص قهوه ای شدن) شد. نتایج به دست آمده از ارزیابی حسی نمونه های آلو، بیانگر بهبود شکل ظاهری، رنگ، عطر و طعم و حالت کلی نمونه های پیش تیمار شده با اولتراسوند و آب گیری اسمزی بود. علاوه بر این، مدل سازی تغییرات پارامترهای رنگی نمونه های آلو در طول خشک شدن، توسط مدل های موجود در منابع و مدل های پیشنهادی در این پژوهش صورت گرفت و سپس، یکی از مدل های پیشنهادی به عنوان بهترین مدل پیش بینی کننده تغییرات پارامترهای رنگی آلو تحت شرایط مورد آزمایش انتخاب شد.