مقاله مدل سازی و پیش بینی ارتفاع موج شاخص دریای خزر با نظریه آشوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در امیرکبیر مهندسی عمران و محیط زیست (امیرکبیر) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: مدل سازی و پیش بینی ارتفاع موج شاخص دریای خزر با نظریه آشوب
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتفاع موج شاخص
مقاله پیش بینی موضعی
مقاله دریای خزر
مقاله نظریه آشوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطف الهی یقین محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: لشته نشایی میراحمد
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: بیک لریان مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتفاع موج شاخص دریا در واقع میانگین ارتفاع یک سوم مرتفع ترین امواج در یک وضعیت دریایی است. بررسی و پیش بینی این ارتفاع موج در تحلیل سامانه های دریایی از جمله نیروهای وارد بر سازه های دریایی و انتقال رسوب برای طراحی، بهره برداری و مطالعات مربوط به گستره دریایی، اهمیت دارد. در این تحقیق، خصوصیات دینامیکی سری زمانی ارتفاع موج شاخص ساعتی در ورودی بندر انزلی دریای خزر و پیش بینی آن با استفاده از مفاهیم نظریه آشوب انجام شده است. برای بازسازی فضای حالت، زمان تاخیر از روش تابع خود همبستگی و بعد محاط از الگوریتم نزدیک ترین همسایه های کاذب محاسبه گردید. روش بعد همبستگی نیز برای بررسی آشوب پذیری ارتفاع موج شاخص دریا بکار گرفته شد. از روش پیش بینی موضعی برای پیش بینی سری زمانی ارتفاع موج شاخص استفاده شد که نتایج حاکی از دقت قابل قبول این نظریه در پیش بینی کمی ارتفاع موج شاخص دریاها دارند.