مقاله مدل سازی و شبیه سازی ترافیک شهری با شبکه های پتری رنگین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۷۷ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: مدل سازی و شبیه سازی ترافیک شهری با شبکه های پتری رنگین
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترافیک شهری
مقاله چراغ راهنمایی
مقاله شبکه های پتری رنگین
مقاله شبیه سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی فرد خداکرم
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری مهدی‌

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یک شبکه آمد و شد خودروهای شهری در واقع یک سیستم گسسته پیشامد است که در آن چراغ های راهنمایی یک ابزار کارآمد برای کنترل جریان آمد و شد خودروها می باشد. زمان بندی درست چراغ های راهنمایی می تواند تاثیری شگرف بر روانی آمد و شد خودروها، شمار خودروهای منتظر پشت چراغ راهنمایی، و مدت زمان سفرهای شهری داشته باشد. در این مقاله، برای دستیابی به زمانبندی چراغ های راهنمایی، با بهره گیری از شبکه های پتری رنگین، یک مدل ترافیکی ساخته شده است. منطق کنترل زمانی چراغ ها، و جریان آمد و شد خودروها در مدل لحاظ شده است. با به کارگیری شبیه سازی رایانه ای، سناریوهای مختلف زمان بندی مدل سازی و ارزیابی گردید. افزون بر این، برای نشان دادن کاربردی بودن مدل پیشنهادی، یکی از چهارراه های شهر بوشهر با این روش، مدل سازی و شبیه سازی شده است. بر اساس برون داده های شبیه سازی، یک زمانبندی مناسب برای چراغ های راهنمایی تعیین شد. سناریو زمانبندی پیشنهادی توانست به بهبودی شگرف در عملکرد چهار راه دست یابد.