مقاله مدل سازی و حل مساله مسیریابی وسیله نقلیه با تابع هزینه پله ای وابسته به مقدار بارگیری (مطالعه موردی: شرکت فرگاز مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۰ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: مدل سازی و حل مساله مسیریابی وسیله نقلیه با تابع هزینه پله ای وابسته به مقدار بارگیری (مطالعه موردی: شرکت فرگاز مازندران)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش ابتکاری
مقاله مقدار بارگیری
مقاله برنامه ریزی حمل و نقل
مقاله مسیریابی وسیله نقلیه ناهمگن
مقاله برنامه ریزی توزیع
مقاله تابع هدف پله ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تارخ محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: دبیری نورالدین
جناب آقای / سرکار خانم: یداله نژادکلمی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع مسیریابی وسیله نقلیه، یکی از موضوعات مهم در برنامه ریزی حمل و نقل است. در اکثر پژوهش های پیشین، هدف این موضوعات حداقل کردن کل مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه بوده است. ولی در صنعت، موارد متعددی یافت می شود که مقدار محصول بارگیری شده جزو مولفه های تابع هزینه است. در این مقاله ابتدا یک موضوع مسیریابی وسیله نقلیه ناهمگن، مدل سازی شده است که در آن هزینه پرداختی برای هر وسیله نقلیه، برابر حاصل ضرب نرخ هزینه در مقدار بارگیری است و نرخ هزینه نیز بر اساس تابع پله ای بر اساس مسافت طی شده توسط وسیله نقلیه محاسبه می شود. سپس به کمک تکنیک های تحلیلی، مدل غیرخطی ساخته شده با مدل خطی معادل سازی شده است. در ادامه، یک راه حل ابتکاری سازنده برای این موضوع پیشنهاد و کارآیی آن با حدود جواب بهینه حاصل از نرم افزار Cplex 12.2 سنجیده شده است. در انتها، کاربرد این موضوع در شرکت فرگاز مازندران، جمع بندی نتایج حاصل از این پژوهش و پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی ارائه شده است.