مقاله مدل سازی و بررسی مقایسه ای خوردگی اتمسفری فولاد در شهرهای تهران و آبادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۳۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: مدل سازی و بررسی مقایسه ای خوردگی اتمسفری فولاد در شهرهای تهران و آبادان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوردگی اتمسفری فولاد
مقاله سرعت خوردگی
مقاله آلاینده های محیطی
مقاله زمان تر بودن
مقاله معادله سینتیکی تجربی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زینلی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از دقیق ترین و واقعی ترین روشهای تعیین خوردگی اتمسفری تهیه نمونه های استاندارد از آلیاژهای مورد نظر و نمونه گذاری در محیط است. بطور کلی سه عامل رطوبت نسبی و سرعت رسوب یونهای کلرید و سولفات موجود در هوا برخوردگی اتمسفری تاثیر بسزایی دارد. بر اساس استاندارد ایزو ۹۲۲۳ اگر طی یک سال عوامل فوق اندازه گیری شود، می توان نسبت به تعیین کلاس خورندگی محیط اقدام کرد. در این تحقیق در دو شهر تهران و آبادان نسبت به اندازه گیری پارامترهای فوق بصورت ماهیانه در طول یک سال اقدام و همزمان در همان محل ها نمونه هایی از فولاد ساده کربنی بدون پوشش در معرض محیط قرار گرفت. سپس سرعت خوردگی فولاد به دو روش نمونه گذاری و استفاده از اطلاعات آب و هوایی اندازه گیری شد. سپس نتایج بدست آمده با معادله سینتیکی تجربی C=ktn مقایسه و مشخص شد که مطابقت خوبی بین نتایج تجربی و معادله فوق وجود دارد.