مقاله مدل سازی واکنش سبز شدن ارقام گندم به دما در شرایط مزرعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: مدل سازی واکنش سبز شدن ارقام گندم به دما در شرایط مزرعه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دما
مقاله روز بیولوژیک
مقاله سبز شدن
مقاله گندم (Triticumaestivum)
مقاله مدل سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناهی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: زینلی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: کلاته عربی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نه بندانی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمان سبز شدن یکی از عوامل موثر بر رشد و عملکرد گندم است و این مرحله باید در مدل های گیاهان زراعی به درستی پیش بینی شود. به همین منظور، در یک آزمایش مزرعه ای ۸ رقم گندم در ۱۲ تاریخ کشت گردید و تعداد روز تا سبز شدن آن ها ثبت شد. به منظور توصیف رابطه بین سرعت سبز شدن و دما از مدل بتا استفاده شد. نتایج نشان داد که از لحاظ آماری هیچ اختلاف معنی داری از نظر دماهای کاردینال بین ارقام وجود نداشت و واکنش سبز شدن گندم نسبت به دما را می توان توسط تابع بتا به خوبی توصیف کرد. بر این اساس، دماهای کاردینال ثبت شده برای پایه، مطلوب و سقف به ترتیب ۰٫۲۲، ۲۷٫۱۶ و ۴۰ درجه سانتی گراد بود. هم چنین روز بیولوژیک مورد نیاز برای سبز شدن ارقام در عمق ۳ سانتی متر، ۶٫۲ روز محاسبه شد. از اطلاعات حاصل از این مطالعه می توان برای پیش بینی سبز شدن ارقام گندم در شرایط دمایی مختلف استفاده کرد.