مقاله مدل سازی عددی جریان اطراف پایه پل در بسترهای پیچانرودی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۹۷۳ تا ۹۸۴ منتشر شده است.
نام: مدل سازی عددی جریان اطراف پایه پل در بسترهای پیچانرودی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیچانرودها
مقاله پایه پل
مقاله مدل های آشفتگی
مقاله نرم افزار فلوئنت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند دل آرام
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورزی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فریدحسینی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قرارگیری پایه های پل در مسیر جریان، الگوی سه بعدی و پیچیده ای از جریان را تولید می کند که باعث فرسایش بستر اطراف آن می گردد. از آنجایی که رودخانه ها دارای مسیر مستقیم نیستند و به صورت پیچانرودی می باشند، ضروری است تا تاثیر تغییر الگوی ایجاد شده در جریان در اثر عبور از قوس بر آبشستگی اطراف پایه های پل بررسی گردد. امروزه با توسعه نرم افزارهای دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) امکان شبیه سازی الگوی جریان وجود دارد. به همین جهت هدف این پژوهش مدل سازی جریان اطراف پایه های پل مستقر در کانال های خمیده به صورت سه بعدی است. برای این منظور از کد تجاری Fluent که معادلات جریان را به روش حجم محدود و الگوی مرکزیت سلول حل می نماید استفاده شد. برای گسسته سازی معادلات ناویر استوکس از سه مدل آشفتگی K-e، K-w و RSM و جهت لحاظ نمودن سطح آزاد از مدل حجم سیال استفاده شد. جهت صحت سنجی نتایج حاصل از مدل سازی عددی از نتایج حاصل از اندازه گیری سرعت جریان توسط سرعت سنج ADV اطراف مدل فیزیکی پایه پل در یک فلوم روباز مارپیچی شامل ۵ قوس استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل آشفتگی RSM نسبت به دو مدل دیگر در مدل سازی عددی سرعت جریان و جریان های ثانویه عملکرد بهتری داشته است. مقایسه قدرت جریان های ثانویه در پایین دست پایه حاکی از آن بود که با قرارگیری پایه پل در میانه کانال قوسی شکل جریان های ثانویه به سمت قوس داخلی کانال متمرکز شده و اثر گردابه های برخاستگی تا مقطع ۱۵۰ درجه از قوس ادامه خواهد داشت.