مقاله مدل سازی ریاضی سینتیک خشک کردن لایه نازک فلفل دلمه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: مدل سازی ریاضی سینتیک خشک کردن لایه نازک فلفل دلمه ای
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازی ریاضی لایه نازک
مقاله خشک کردن فلفل دلمه ای
مقاله ضریب نفوذ
مقاله انرژی اکتیواسیون
مقاله چروکیدگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی بهشته
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی پور حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، بعد از خشک کردن فلفل دلمه ای توسط خشک کن هوای داغ در دماهای ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درجه سانتیگراد پارامترهای سنیتیکی خشک کردن بررسی شد. نتایج، نشان داد دمای ۸۰ درجه سانتی گراد است بالاترین سرعت خشک کردن و کم ترین زمان خشک کردن را دارا می باشد. همچنین، میزان چروکیدگی با افزایش دما ، افزایش یافت و در دمای ۸۰ بالاترین چروکیدگی مشاهده گردید. میزان باز آبپوشی با افزایش دما کاهش یافت و در دمای ۶۰ به علت کاهش تخریب لوله های مویین بالاترین میزان باز آبپوشی مشاهده گردید. بر اساس نتایج با افزایش دما میزان انتشار رطوبت افزایش یافت و انرژی اکتیواسیون ۳۴٫۵۷۷ kj/mol محاسبه گردید. مدلسازی بر اساس ۱۱ مدل ریاضی سینتیکی استاندارد بر داده های تجربی برازش داده شد و ارزیابی مدل ها از طریق چهار معیار ضریب همبستگی(R2) ، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)، کاهش کای اسکوار (X2) وخطای انحراف میانگی (MBE) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی نتایج، نشان داد که مدل تقریبی انتشار در دمای خشک کردن ۶۰ و ۸۰ و مدل ورما و همکاران در دمای خشک کردن ۷۰ مراحل خشک کردن فلفل دلمه ای را بهتر ارزیابی می کند. بنابراین، این دو مدل برای پیش بینی تغییرات رطوبت و کیفیت بالای محصول در فرایند خشک کردن فلفل دلمه ای به روش جابه جایی هوای داغ مناسب تشخیص داده شد.