مقاله مدل سازی ترمواکونومیکی و تحلیل پارامتری چرخه هیبریدی پیل سوختی اکسید جامد تحت فشار / توربین گازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۹۳ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: مدل سازی ترمواکونومیکی و تحلیل پارامتری چرخه هیبریدی پیل سوختی اکسید جامد تحت فشار / توربین گازی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیل سوختی اکسید جامد تحت فشار / توربین گازی
مقاله تحلیل پارامتری
مقاله ترمواکونومیک
مقاله انرژی تجدیدپذیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: قدمیان حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش با رویکرد توسعه پایدار، تحلیل ترمواکونومیکی چرخه هیبریدی پیل سوختی اکسید جامد تحت فشار / توربین گازی انجام شده است. در ابتدا با معرفی چرخه پیشنهادی و ارایه متدولوژی مدل سازی، شبیه سازی چرخه با توسعه یک مدل ترمودینامیکی و با استفاده از کدنویسی در محیط نرم افزار EES صورت گرفته و معادله های موازنه جرمی، انرژی و الکتروشیمی به صورت هم زمان حل شده اند. با معرفی شاخص های بازده الکتریکی و کل سامانه، تحلیل ترمودینامیکی چرخه انجام شده و در ادامه، با ارایه مدل اقتصادی و بر مبنای محاسبه های دینامیکی، تحلیل های اقتصادی بر روی این چرخه انجام شده است. همچنین تحلیلی پارامتری برای بررسی مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر خروجی های فنی و اقتصادی سامانه انجام شده است. نتیجه های پژوهش، دستیابی به بازدهی الکتریکی %۶۳٫۵۱ و بازده کل %%۷۷٫۶۵ را در در توان الکتریکی خالص خروجی ۱۹۶۲ کیلووات، توان گرمایی ۴۳۶٫۸ کیلووات و نسبت گرما به توان %۲۲٫۲۷ نشان می دهد. این چرخه با تولید ۳۱۰٫۹۰ گرم بر کیلووات ساعت کربن دی اکسید، کاهش %۳۰٫۳ را در مقایسه با نیروگاه های معمول چرخه ترکیبی گازی نشان می دهد.