مقاله مدل سازی تاریخچه تدفین، بلوغ گرمایی، مواد آلی و توان هیدروکربنی سنگ های منشا احتمالی در میدان نفتی پارسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در ژئوشیمی از صفحه ۳۲۹ تا ۳۴۵ منتشر شده است.
نام: مدل سازی تاریخچه تدفین، بلوغ گرمایی، مواد آلی و توان هیدروکربنی سنگ های منشا احتمالی در میدان نفتی پارسی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توان هیدروکربنی
مقاله کروژن
مقاله محیط رسوبی
مقاله بلوغ گرمایی
مقاله تاریخچه تدفین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فایق ایرانق میرمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی میرحسن
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه ویژگی های زمین شیمی آلی سازندهای کژدمی، گورپی و پابده که به عنوان سنگ های منشا احتمالی در میدان نفتی پارسی به شمار می روند، توسط پیرولیز راک – اوال و نیز مدل سازی تاریخچه تدفین ارزیابی شد. بر اساس مقادیر TOC و S2، توان هیدروکربنی سازند کژدمی، گورپی و پابده به ترتیب خیلی خوب، فقیر، و خوب تا خیلی خوب پیشنهاد شده است. کروژن سازندهای کژدمی، گورپی، و پابده به ترتیب از نوع III، II/III و II است که به ترتیب از گیاهان خشکی، حد واسط و دریایی مشتق شده اند، بنابراین به ترتیب توانایی زایش گاز، نفت / گاز، و نفت را دارند. بر اساس مقادیر Tmax سازندهای گورپی و پابده در مراحل ابتدایی بلوغ گرمایی قرار دارند، اما سازند کژدمی در اوج زایش هیدروکربن قرار گرفته است. مدل سازی تاریخچه تدفین نشان دهنده آن است که سازندهای کژدمی، گورپی و پابده وارد مرحله زایش هیدروکربن شده اند.