مقاله مدل سازی برش شیشه با جت آب همراه با ذرات ساینده توسط شبکه عصبی و بهینه سازی زبری سطح با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۲ در مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: مدل سازی برش شیشه با جت آب همراه با ذرات ساینده توسط شبکه عصبی و بهینه سازی زبری سطح با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازی
مقاله جت آب همراه با ذرات ساینده
مقاله بهینه سازی
مقاله شبکه عصبی
مقاله الگوریتم کرم شب تاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیرآبادی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی خلیل
جناب آقای / سرکار خانم: فورگی نژاد ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوری جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله از الگوریتم تازه گسترش یافته کرم شب تاب برای بهینه سازی فرآیند برش شیشه با جت آب همراه با ذرات ساینده که فرآیندی چند متغیره غیر خطی است، استفاده شد. در روش پیشنهادی به منظور مدل سازی و پیش بینی زبری سطح فرآیند برش شیشه؛ با توجه به پارامترهای فرآیند شامل فشار جت آب، سرعت پیشروی، نرخ ریزش ذرات ساینده و فاصله نازل تا سطح قطعه کار از شبکه عصبی مصنوعی پیشخور با باز انتشار خطا استفاده شد. در ادامه، الگوریتم کرم شب تاب با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی پیشنهادی، اقدام به بهینه کردن زبری سطح برش خورده به عنوان تابع هدف کرد و در نهایت پارامترهای متناسب با زبری سطح کمینه ارائه شد. نتایج حاصل نشان داد که مدل پیشنهادی برای پیش بینی پارامترهای خروجی مناسب بوده و همچنین نتایج بدست آمده از الگوریتم بهینه سازی استفاده شده، حاکی از کاربردی بودن این الگوریتم در فرآیندهای با طبیعت پیچیده، دارد.