سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی کیمیاگری – دکتری مهندسی صنایع، دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدجعفر امینی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت
حمید طباطبایی آرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت
لیلا حسینی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت

چکیده:

یکی از ابزار های لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور ، وجود نظام بانکی کار آمد است. در نظام بانکی ایران ، تجهیز منابع و تخصیص آن درقالب تسهیلات بانکی همچنان اصلی ترین وظیفه بانک ها را تشکیل می دهد. این اعطای تسهیلات همیشه برای بانک ها دارای ریسک می باشد.در بین این ریسک هایی که بانک ها با آن مواجه هستند ، ریسک اعتباری از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. برای همین تعیین درجه اعتبار و قدرت گیرنده تسهیلات در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی ضروری است. بحران های مشاهده شده در نظام بانکی کشور عمدتا ناشی از عدم کارایی در مدیریت ریسک اعتباری بوده است. [ ۷ در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه ۳۱ تایی از شرکت ها که در سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ از بانک ملی حوزه شهرضا تسهیلات اعتباری دربافت نموده اند، بررسی شده است. این کار با انتخاب ۲۸ متغیر که از لحاظ سیستم بانکی و مجربین این رشته اهمیت به سزایی داشته انتخاب شده و پس از جدا سازی نوع کمی و کیفی، تعداد ۱۵ متغیر اصلی انتخاب شدند و با ایجاد یک جدول تمامی اطلاعات بدست آمد و با استفاده از نرم افزار SPSS نتایج بدست آمد.