سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید وحید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنایع و معادن
عبدالحسین جلالی – استادیار دانشگاه صنایع و معادن

چکیده:

یکی از پرکاربرد ترین فرآیند های شکل دهی ورق های فلزی، خمکاری هوایی می باشد. تاکنون توجهات زیادی نسبتبه تحلیل این فرایند صورت گرفته که هریک شامل فرضیات ساده کننده ای بوده اند که به نظر می رسد به نحوی قابلیت اطمینان نتایج را مخدوش میکنند. هدف از ساخت مدل ریاضی، ایجاد ارتباط بین پارامترهای فرایند از قبیل جابه جایی سنبه، شعاع سنبه و ماتریس و… با توزیع تنش-کرنش در ورق و ممان اعمالی به ورق و در نتیجه توزیع انحنا در طول ورق میباشد. در تحقیق حاضر مدل های ریاضی خمکاری هوایی بررسی شده است. همچنین در نهایت به منظور اعتبار سنجی مدلهای تحلیلی، شبیه سازی اجزای محدود فرایند خمکاری هوایی صورت گرفته و نتایج با هم مقایسه میشوند.