سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد تأسیسات آبیاری -دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهید با
محمدباقر رهنما – استادیار بخش مهندسی آبیاری- دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

استفاده نمود.