سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید ابدال دهنوی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ساری
داود کلانتری – دکتری مکانیک سیالات و عضو هیات علمی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دان
امین انتظاری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ساری

چکیده:

بطور کلی ارتعاش بدن در محدوده ۱ تا ۲۰ هرتز برای شاغلین به عنوان یک عامل زیان آور محسوب می شود. اثرات فیزیولوژیکی و روانی ارتعاشات مکانیکی بر انسان در اثر به نوسان در آوردن بافت های بدن بوجود می آید و سبب بر هم زدن اعمال طبیعی و همچنین تحریک گیرنده های مکانیکی در انسان می گردد. در این مقاله مدل های ارتعاشی مختلفی چون ۱ -DOF و ۲ -DOF و ۳-DOF با استفاده از تحلیل ریاضی و برخی نمودارها و داده های تجربی، برای سیستم تعلیق صندلی تراکتور مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. مقادیر محاسبه شده برای مدل ارتعاشی ۳-DOF نسبت به مدل های ۱-DOF و ۲-DOF، تطابق بسیار خوبی را با داده های تجربی نشان می دهد به طوری که ضریب سختی فنر سیستم تعلیق در محدوده ۱۹-۱۱ kN/m و ضریب میرایی ۱٫۱-۰٫۶ kNs/m برای بیشتر اپراتورهامناسب به نظر می رسد. علاوه بر آن ، این مدل مطابقت خوبی را با استاندارهای ISO نشان می دهد. با انتخاب پارامترهای مناسب می توان از این مدل برای تحلیل صندلی سایر وسایل حمل و نقل نیز استفاده نمود.