سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش واقف کودهی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع
زینب قلی زاده – کارشناسی مدیریت دولتی

چکیده:

این مطالعه ابتدا به تحلیل وضعیت نوظهور برونسپاری فروش و پخش فراورده های نفتی و نظارت برمجاری عرضه درقالب نمایندگی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران براساس مجموعه ای ازتجارب موفق وناموفق درنقش افرینی بنگاه های غیردولتی پرداخته است سپس با استفاده ازداده های اماری وروشهای تدوین استراتژی کارا میزان کیفیت استراتژیهای مدیریتی دراجرای یکساله این پروسه سنجش گردیده است انگاه با توجه به نتایج بدست آمده شیوه تلفیقی نوینی مبتنی برمدل ریاضی ابدعی جهت به تعالی رساندن کیفیت اجرا و خدمات ارایه گردید دراینم قاله سعی شده با استفاده ازتجارب یکسال اجرای با سعی و خطا برنامه ای زمان بندی شده براساس روابط ریاضی تدوین گردد تا حصول به کلیه اهداف مدنظر تعریف شود.