سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا رنجبر – کارشناسی ارشد مدیریت انرژی، مرکز بین المللی علوم،تکنولوژی پیشرفته و
سجاد کوهی – کارشناسی ارشد مدیریت انرژی، مرکز بین المللی علوم،تکنولوژی پیشرفته و
مهدی خوانین زاده – کارشناسی ارشد مدیریت انرژی،شرکت برق منطقه ای تهران،مرکز بین المللی
مرتضی قلی پور – کارشناسی ارشد

چکیده:

این مقاله به توسعه ی مدل دینامیکی پیل سوختی از نوع غشاء داخلی پروتون با استفاده از مدارات الکتریکی پرداخته است.این مدل در شبیه ساز متلباجرا گردیده است و اثر شارژ لایه هاومشخصات داخلی ترمودینامیکی پیل سوختیرا نیز در نظر گرفته است.به منظور صحت نتایج بدست آمده پاسخ مدل در شرایط مانا وگذرا با داده های اندازه گیری شده از پیل سوختی نوعAvistaSR-12 500-W PEM مقایسه شده است.از این مدل می توان در مطالعات مربوط به کنترل پیل سوختی نوع پروتوناستفاده نمود