سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر نقش جهان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان
کاظم اتشکاری – دانشیار، دانشگاه، گیلان

چکیده:

امروزه، این واقعیت که بیشترین آلودگی منتشر شده در یک سیکل کارکردی موتور خودرو در زمان عملکرد سرد ۱ موتور صورت می پذیرد اثبات شده است. این واقعیت به دلیل هیدروکربن هاینسوخته بیشتردر هنگام عملکرد سرد موتور است. بنابراین نیاز به استراتژی های جدید کنترلی برای کاهش این آلودگی ها ضروری به نظر می رسد. یکی از مواردی که می تواند باعث کاهش آلودگی ها شود سیستم کاهنده آلودگی می باشد و یک سیستم کنترلی مناسب می تواند به افزایش کارایی آن کمک کند بنابراین برای گسترش استراتژی های کنترلی مدل دینامیکی سیستم کاهنده آلودگی موردنیاز می باشد. در این مقاله ابتدا مدل حرارتی یک سیستم سه مرحله ای کاهنده آلودگی ۲(کاتالیزور) بر اساس دینامیک حرارتی و بازده تبدیل آن ارائه می شود. سپس مدل ذخیره سازی اکسیژن توضیحداده می شود و اثرات آن در زمان عملکرد سرد موتور مورد بررسی قرار می گیرد. سپس نشان داده می شود که قابلیت کاتالیزور برای کاهش آلودگی های هیدروکربنی وابسته به دینامیک حرارتی وتوانایی آن برای رسیدن سریعتر به زمان شروع ۳ به کار می باشد. در خاتمه هیدروکربن های خارج شده از اگزوز برای شرایط مختلف محاسبه شده و بحث های لازم بر روی آنها ارائه می شود.