سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آرش جهانگیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی) دانشگاه گیلان
کاظم آتشکاری – دانشیار دانشگاه گیلان(ترمودینامیک کاربردی)
هومن عابد درگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی) دانشگاه گیلان

چکیده:

امروزه تحقیقات گسترده ای در زمینه سیستم های نیروگاهی ترکیبی پیل سوختی اکسید جامد- توربین گاز در حال انجام است. این سیستم ها از دمای بالای پیل سوختی و یک توربین گاز برای دستیابی به عملکرد و کارآیی بیشتر استفاده می کنند. به خاطر دمای بالای گازهای خروجی از پیل سوختی، گرما می تواند بازیابی شود و برای راندن توربین گاز استفاده گردد. توربین قدرت اضافی تولید می کند و برای این کار از انرژی خروجی پیل سوختی استفاده می کند. به رغم انجام تحقیقات روی ترکیب این سیستم ها، بر روی دینامیک ترکیب این سیستم ها تحقیقات اندکی صورت گرفته است. در این مقاله ابتدا مدلسازی دینامیک برای اجزای سیستم ترکیبی پیل سوختی – توربین گاز انجام می شود. سپس این مدل ها با هم ترکیب شده و یک مدل دینامیکی ترکیبی از کل نیروگاه بدست می آبد. در نهایت برای دو ترکیب بندی مختلف این اجزا در یک نیروگاه، میزان توان تولیدی هر نیروگاه نسبت به زمان با هم مقایسه می شود.