سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش سراسری صنعت خودرو

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
مصطفی مصطفوی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

محیط رقابتی رشدسریع تکنولوژی و بحرانهای اقتصادی ازجمله دلایلی هستند که مدیران سازمان ها را به تفکردرموردمحصول جدید و رقابتی وادار می سازندمدیران صنایع مختلف تاکنون شاهدمدلهای فراوانی برای توسعه محصول جدید درسازمان خود و یا سازمانهای رقیب بوده اند که گهگاه این مدلها توانسته انددریک صنعت شانس پیروزی بریا مجریان خود به ارمغان آورند ولی درصنایع دیگر این امر تحقق نیافته است حتی وجود مدلهای بسیارعام مانندمدل مرحله دروازه نیز نتوانسته برای تمام صنایع چاره ساز باشد ازطرفی هرمدل تنها توانسته به یک بخش از نیازمندی هیا سازمان پاسخ دهد که به مرور با تغییر خواسته ها و محیط و یا تغییر سازمان مدل کارایی خود را از دست داده است نیازهایی همچون انعطاف پذیری درروش و مفهوم محصول جدید سرعت بالا درارایه و معرفی محصول جدید هزینه پایین برای توسعه ساختار و سازماندهی مناسب تیمهای دور و نزدیک و نیزسردرگمی سازمان ها برای درک فرایندهای توسعه و ابزار مناسب برای توسعه محصولات خود درخلال فرایندتوسعه جدید .مدل دو عبدی توسعه محصول جدیدبا تکیه برنقاط قوت مدلهای و روشهای پیشین توسعه محصول جدید و حذف نقاط ضعف آنها سعی برآن دارد تا علاوهبرانکه مدلی عام برای استفاده درصنایع مختلف اعم از تولیدی و خدماتی ارایه دهد بلکه نیازمندهای گوناگون آنها را نیز با استفاده ازجعبه ابزار خود پوشانده و با پیکربندی خاصی از خود درهرپروژه شانس موفقیت برای ارایه محصول جدید به بازار را برای سازمان ها افزایش دهد.