سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا عبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
جواد جبارزاده – دانشگاه جامع امام حسین(ع

چکیده:

به عنوان مجموعه ای از دستورالعمل های مدیریت عمل گرا COBIT برای فراهم کردن مدیریت مستقیم برای بدست آوردن نظارت براهداف سازمانی، نظارت برکارائی در داخل هر فرآیندIT و برای بدست آوردن ارزیابی مقایسه سازمانی اضافه شده استCOBIT چارچوب جامعی را برای پیاده سازی حاکمیتIT با حسابرسی بسیار قوی و کنترل های چشم انداز ارائه می دهد. COBIT برای مدیران چارچوبی ارائه می دهد تا آنها برنامه استراتژیکIT معماری اطلاعاتی، نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز IT حصول از تداوم خدمات IT و کنترل عملکرد سیستم های IT سازمان خود را طراحی کنند و با کمک این ابزارها به تصمیم گیری و سرمایه گذاری های مرتبط با IT بپردازند. در این مقاله، پس از آشنایی با مفهوم حاکمیت فناوری اطلاعات وCOBIT بعضی از مراحل آن بیان شده و ضرورت و کاربردهای مختلف آن و موانع موجود در آن بیان می شود.