سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی شفیعی پور – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی گرایش کاربرد اقلیم شناسی در برنامه ریزی م

چکیده:

موفقیت برنامه ریزی گردشگری و توسعه آن تا حد زیادی متأثیر از روش و سلوک رفتاری گردشگران و جمعیتهای محلی مقیم شهر است. شناخت یک بازار گردشگری شهری مستلزم ارائه منظری آشکار از منابع و ع اید گسترده خدمات گردشگری و شناخت کامل نتایج مثبت و منفی توسعه آن است. گردشگری شهری ابتدا باید در خدمت جامعه شهری و پس از آن در خدمت گردشگران باشد. روند توسعه گردشگری باید همساز با سایر فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه باشد و البته از سوی جمعیت محلی مورد پشتیبانی قرار گیرد. یک برنامه ریزی گردشگری باید با سایر برنامه های محلی و ناحیه ای هماهنگ باشد و یا حداقل به عنوان بخشی از آن برنامه ها موجودیت یابد.