سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

اسداله خدیوی – دکترای مدیریت آموزشی
مریم قلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

نظارت و راهنمایی آموزشی از وظایف مهمی است که برای اداره یک نظام آموزشی کارآمد ضرورت دارد هدف اصلی از نظارت و راهنمایی آموزشی، اصلاح و بهبود کیفیت آموزش است وجود برنامه های نظارت و راهنمایی و کیفیت اجرای آن در تحقق هدفهای آموزشی نقش تعیین کننده ای دارند که وظیفه یاد شده برعهده مدیر در هر سطح سازمانی می باشد ابزاری که مدیر یا ناظر در دست دارد نظارت و کنترل البته با همکاری و همفکری معلمان موجب می شود که اختلاف و بحران بین آنچه هست و آنچه باید باشد به حداقل برسد و نسبت به اصلاح آن اقدام گردد یکی ازا ین روشها نظارت توسعه ای است که از انواع مدلهای کلینیکی به شمار می رود بعد از توضیح مختصر در مورد تعاریف و اصول نظارت انواع و ویژگیهای ناظران به آن پرداخته می شود و در پایان پیشنهاداتی با توجه به الگوی ارائه شده جهت بهبود وضعیت موجود ارائه خواهد شد.