سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

داود سوری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و موسسه عالی بانکداری ایران
سلیمه منیری جاوید –

چکیده:

دراین مقاله یک مدل کاربردی برای ارزشگذاری قیمت املاک مسکونی ارایه می گردد درمقاله بحثم ی شود که قیمت املاک به عنوان پایه مالیات براملاک نقش مهمی در نظام درآمدی شهرداری دارد و از این رو استکه شهرداری ها ناگزیر برای داشتن معیاری عینی برای قیمت گذاری املاک و اخذ مالیات هستنددربرآورد این مدل به نقش ویژگیهای مسکن به عنوان کالای بادوامی که سهمی از ارزش خود را از مکانی که درآن واقع شده است می گیرد توجه شده است درتعیین قیمت مسکن علاوه بر ویژگیهای فیزیکی ویژگیهای محیطی و نقش خدمات شهری نیز لحاظ شده است مدل با استفاده از نمونه ای منحصر بفرد از منطقه هشت شهرداری تهران و با بکارگیری روش رگرسیون موزون جغرافیایی برآورد شده و نتیجه برآورد در قالب نقشه پراکندگی ضرایب درمنطقه ارایه شده است.