سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسداله خدیوی – دکترای مدیریت آموزشی

چکیده:

از بدو پیدایش انسان در روی زمین آموزش و پرورش نقش کلیدی را در سرنوشت انسان ایفا کرده است تا جایی که می توان گفت همه تحولات تاریخی و دگرگونیهای سیاسی و اجتماعی از آموزش و پرورش نشات گرفته است بی توجهی به این رکن ا ساسی جوامع را با سقوط و نابودی ارزشها و هنجارهای آن مواجه می سازد مهمترین عامل در رسیدن به اهداف آرمانی و مهمترین موضوع با هر نگرشی عنصر مدیریت آموزشی و کارکردهای آن همچون نظارت می باشد اکنون که شیوه های مدیریت دستخوش تغییر و تحولات گوناگونی گردیده است برای سنجش و ارزیابی کارایی روشها و متدهای بکارگرفته شده باید نظارت مناسبی بکار برده شود نیاز به نظارت درهمه ابعاد آموزش و پرورش یک نیاز مستمر همه جانبه و هدفمند بوده و موفقیت و عدم موفقیت هر برنامه ای که در رابطه با مدیریت آموزشی تدوین و اجرا شود به کیفیت نظارت بر آن برنامه بستگی دارد.