سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نرجس اشرفی طاری – کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش تخمین تابع تقاضا گوشت در مناطق شهری استان مازندران و برآورد کشش های مربوطه می باشد. بدین منظور بر اساس مدل تصحیح خطا و تکنیکهای همجمعی رفتار مصرفی خانوارها برای انواع گوشت با استفاده از داده های بودجه خانوارها و شاخص قیمت مصرف کننده در مناطق شهری استان مازندران طی دوره ۱۳۶۹-۱۳۸۹ بررسی شده است. برآورد با استفاده از روش SUP و در دو مرحله بصورت کوتاه مدت و بلند مدت انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که انواع گوشت، کالایی کم کشش است. بنابراین تغییر قیمت این کالاها اهرم مناسبی برای اصلاح الگوی مصرف نخواهد بود. با توجه به کشش درآمدی گوشت قرمز کالایی لوکس و گوشت مرغ کالایی ضروری تشخیص داده شده است. با توجه به کشش جانشین آلن در کوتاه مدت و بلند مدت گوشت مرغ و قرمز جانشین قوی تری برای هم هستند.