مقاله مدل ترکیبی تاسیس فازی و برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارشات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۲۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: مدل ترکیبی تاسیس فازی و برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارشات
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخاب تامین کننده
مقاله برنامه ریزی آرمانی
مقاله تصمیم گیری چند معیاره
مقاله تخصیص سفار شات
مقاله تاپسیس فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری رج ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی کمیجانی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مساله انتخاب تامین کننده نمی توان قیمت را به عنوان تنها ملاک انتخاب تامین کنندگان دانست بلکه مساله انتخاب تامین کننده یک مساله تصمیم گیری چندمعیاره است که شامل معیارهای کمی وکیفی مانند قیمت، کیفیت کالا وخدمات، زمان تحویل و غیره است که این معیارها نیز ممکن است خود شامل زیر معیارهایی باشند. در دنیای واقعی به دلیل وجود اطلاعات نادقیق تصمیم گیری بر اساس اطلاعات نادقیق و واژه های زبانی بیان می شود، بنابراین برای تصمیم گیری نزدیک به واقعیت می توان دراین موارد از تئوری مجموعه های فازی استفاده کرد. در این پژوهش به ارائه مدل ترکیبی تاپسیس فازی (که معیارهای تصمیم گیری دارای زیر معیار می باشند) و برنامه ریزی آرمانی برای مساله انتخاب تامین کننده وهمچنین تخصیص سفارشات به تامین کنندگان پرداخته ایم. در قسمت اول مدل به دلیل استفاده از اطلاعات نادقیق ومبهم مانند واژه های زبانی، از کاربرد ترکیب تئوری مجموعه های فازی وتصمیم گیری گروهی با تاپسیس بهره برده ایم و وزن های بدست آمده از قسمت اول به عنوان ورودی برای ضرایب اولین هدف در مدل چند هدفه به کار گرفته شده ودرقسمت دوم مدل با استفاده از کاربرد برنامه ریزی چند هدفه آرمانی که شامل اهدافی مانند: حداکثرنمودن ارزش کل خرید، حداقل نمودن هزینه کل خرید، حداقل کردن اقلام معیوب وحداقل کردن زمان تحویل کل می باشد و نیز در نظر گرفتن محدودیت هایی مانند ظرفیت تامین کنندگان و برآورده کردن تقاضای خریدار تخصیص سفارشات انجام شده است. با توجه به نتایج حاصله از حل مدل دو مرحله ای، می توان ادعا نمود که مدل ارائه شده قادراست با در نظر گرفتن معیارهای کمی وکیفی و نیز محدودیتهای موجود به طور همزمان به حل مساله انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارشات به آنها بپردازد به گونه ای که سطوح رضایت بخش برای دسترسی به اهداف چندگانه را ارضا نماید. در آخر رویکرد ترکیبی مذکور برای روشن شدن و تفسیر مدل در کارخانه زمزم تهران به کار گرفته شده است، برای حل مدل آرمانی چند گزینه ای از برنامه LINGO8 استفاده شده است.