سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

مهدی معظمی گودرزی – بانک مسکن شعبه صفا بروجرد

چکیده:

بحث تجزیه و تحلیل صورت های مالی ازجمله مباحث مهمدرارزیابی عملکرد هرواحد انتفاعی می باشد حال این موضوع دربانکها ازاهمیت بیشتری برخوردار است چرا که درشرکت ها و موسسات عمومی مردم حضور ندارند و فقط کسانی که دارای سرمایه مازاد و البته دانش نسبی نسبت به وضعیت بازار دارند ازطریق بازارهای مالی خاصی همانندبورس یا فرابورس OTC و همانند آنها درموسسات وشرکت ها و یا حتی بانکها سرمایه گذاری می کنند ولی آنچه که موجب تمایز بانکها می شود این است که دربانکها همه مردم و بدون آنکه درسرمایه بانک شریک شوند به راحتی تمامی و یا قسمتی ازدارایی های خود را سرمایه گذاری می کنند بهترین روش برای انجام تحلیل صورت های مالی بانکها استفاده از نسبت های کلیدی عملکرد بانک است نسبت های عملکرد بانک تحت تاثیر شرایط بازاری که بانک درآن فعالیت دارد شامل سیاست های مالی قوانین احتیاطی استانداردهای حسابداری رقابت و رویه های تجاری قرار دارند. ازاین رو استانداردهای عامه پذیری برای آنچه عملکرد قابل قبول ازدرامد موسهس بانکی تلقی میشود وجود ندارد.