مقاله مدل تبیینی کاربری های اینترنت و نقش آن در هویت فرهنگی دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: مدل تبیینی کاربری های اینترنت و نقش آن در هویت فرهنگی دانشجویان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اینترنت
مقاله الگوهای ارتباطی
مقاله الگوی تجاری
مقاله الگوی کاربری
مقاله هویت فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی سروش
جناب آقای / سرکار خانم: مختارپور مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: امروزه پدیده اینترنت به عنوان قدرتمندترین ابزار شبکه ارتباطات الکترونیکی و فناوری های اطلاعات، ماهیت، ساختار، تبادل، حفظ، تکثیر، انتشار و دستیابی به اطلاعات یکپارچه را بدون محدودیت زمان و مکان برای تمامی افراد با فرهنگ و ایده های مختلف در سرتاسر دنیا به سادگی و با سرعت امکان پذیر ساخته است. هدف اصل این تحقیق، شناخت تاثیر نقش کاربری های اینترنت در هویت فرهنگی دانشجویان می باشد.
روش پژوهش: در این تحقیق از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. جامعه آمار کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر ۲۵۰ نفر تعیین شده است.
یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیونی عوامل اینترنت تبیین کننده هویت فرهنگ نشان می دهد که از میان متغیرهایی که در مدل نهایی وارد شده اند (میزان و مدت استفاده از اینترنت، الگوهای تجاری، ارتباطی و اطلاعاتی) در مجموع تقریبا ۵۲% از واریانس متغیر وابسته (هویت فرهنگی) را تبیین می کند.
نتیجه گیری: حضور در محیط های چت، دوست یابی، وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی و ارائه دیدگاه ها، نگرش ها و احساسات نوجوانان در این محیط آزادی بیان مطالب از سوی آنان، از دیگر دلایل و عواملی هستند که این الگوی های کاربری را محبوب جوانان می نماید. همچنین الگوهای کاربری اینترنت در ارتقای سطح فرهنگ دانشجویان و افزایش سطح آگاهی از هویت فرهنگی آنان تاثیر دارد به طوریکه با برداشتن مرزهای جغرافیایی در سطح محلی از طریق فضای مجازی و دسترسی آسان به میراث فرهنگی، نمادهای فرهنگی و خرده فرهنگ ها، موثر بوده است.